مسير شغلي و حرفه اي

 
متولد 28 بهمن 1356  ، يك بهمن ماهي پر انرژي و پر هيجان  ، عاشق طبيعت،شوخ طبع،تو الگوهاي شخصيت شناسي اين صفتها را به من نسبت ميدهند . برونگرا،‌ منطقي،‌تحليل گر و داور(ENTJ  )


مسير شغلي و حرفه اي

اين خصوصيات و علاقه وافر به برنامه ريزي و آينده نگري باعث شد مسير تحصيلي ، شغلي و حرفه اي من در حوزه هاي مختلف مهندسي صنايع و مديريت  قرار بگيره
به طوريكه از سال 1378 همزمان با دوران دانشجويي مسير شغلي من با بيمه آسيا شروع شد،دوسال فعاليت در محيطي آرام،دركنار آقاي شهريار حكي مهربان و دوست داشتني(نماينده 0412 بيمه آسيا) تجربه ذي قيمتي برايم بود. 

در تير ماه 1380 با اتمام تحصيلاتم در مقطع كارشناسي(معدل الف)و به توصيه آقاي دكتر حنفي زاده(ازاساتيد دانشگاه درحوزه MIS)به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي پيوستم و اين آغاز تجربه حرفه اي من در حوزه سيستمهاي توليد،‌بهره وري و مديريت استراتژيك بود .