دوره هاي آموزشي طي شده

 
دوره هاي آموزشي طي شده بالغ بر 1200 ساعت
حوزه آموزشی
نام دوره
مدت ( ساعت )
تاريخ
نام موسسه
گواهينامه
مدیریت استراتژیک آینده پژوهی و سناريو نگاري 40 تير 95 و زمستان 97 ساپكو - دكتر پدرام داخلي
Strategy Execution 24 nov-2016  Shift IN- UAE
 Professor Flander
International
مدیریت استراتژیک 16 آذر 94 موسسه رز - دكتر نيكنام داخلي
Technology roadmap 8 تير 94 ساپكو و انجمن تكنولوژي داخلي
blue ocean 16 اسفند 93 ساپكو - دکتر عاطفی داخلي
برنامه ريزي استراتژيك BSC 16 بهمن 89 ساپكو - دکتر عاطفی داخلي
برنامه ريزي استراتژيک 40 آذر الي اسفند 86  ساپكو- دكتر افتخاري داخلي
برنامه ريزي استراتژيک 24 مهر  و آبان 84 دانشگاه تهران -
دكتر محمودي
داخلي
تعالی سازمانی دوره آموزشي EFQM 2013 8 مهر 94 موسسه مطالعات بهره وري داخلي
تربيت ارزياب ويژه EFQM 20 مرداد 87 موسسه مطالعات بهره وري داخلي
تربيت ارزياب EFQM 16 دي 85 موسسه مطالعات بهره وري داخلي
  آشنائي با مدل  EFQM 16 دي 84 RW TUV International
سيستمهاي مدیریت کیفیت آشنايي با تغييرات استاندارد ISO9001,ISO 14001 16 مرداد  94 ساپكو داخلي
مميزي داخلي 24 آبان 82 TUV Rheiland International
ISO 9001 - 2000 24 مهر82 TUV Rheiland International
شش سيگما 10 دي  81 TUV Rheiland International
مدیریت پروژه   PMBOK2012 56 بهمن 95 موسسه آریانا داخلی
مديريت پروژه مقدماتي و پيشرفته 60 ارديبهشت تا آبان 90 مگفا International
توسعه فردي كارگاه توسعه فردي  - MBTI 16 تير تا شهريور 90  ساپكو- مهندس مير مجيدي داخلي
ارتباط و مذاکره موثر 16 دی 94  ساپكو - دكتر فرامرز داخلي
مدیریت و رهبري  HR براي مديران غير HR  32 آبان 94 مركز آموزش ساپكو داخلي
مديريت عملكرد 16 دي 94 سازمان مديريت صنعتي داخلي
 طبقه بندي مشاغل 8 خرداد 94 ساپكو - دكتر عيدي داخلي
 خلاقيت در كسب و كار 12 آبان 93 مگفا International
 حل مساله 32 مرداد تا آبان 89 مگفا داخلي
کایزن
و بهره وری
مهارت هاي سرپرستي گمبا 45 آبان الي اسفند 85 سازمان گسترش و نوسازي داخلي
مديريت چرخه بهره وري 80 مرداد 85 سازمان گسترش و نوسازي داخلي
کانون ارزیابی تربیت ارزیاب کانون ارزیابی 16 مرداد 95 سازمان گسترش و نوسازي داخلي
دوره آموزشي مصاحبه گر حرفه اي 8 ارديبهشت 94 ساپكو و IMI داخلي
نگرش سیستمی تجزيه ، تحليل و طراحي سيستم ها 50 مهر 80 الي  دي  80  توسعه نيشكر
دكتر حنفي زاده
داخلي
نگرش سيستمي ؛ اخلاق حرفه اي ، كار تيمي؛  ارائه مطلب 30 مهر 92 تا بهمن 92 مركز آموزش ساپكو  
پرفسور خرم
داخلي
نرم افزار   MSP  کنترل پروژه 24 شهريور تا آذر  89  ساپكو - مهندس آزاد منش داخلي
ICDL 130 آبان 87 تا مهر 89 مجتمع فني تهران داخلي
 ( SPSS ) مهندسي آمار  40 خرداد الي مرداد 87 ايزيران داخلي
 word - nc- p2 70 آبان 79 آموزشگاه ميكرو سيستم داخلي
سمینارها و کنفرانس های داخلی و بین المللی  مديريت  ؛ مديريت استراتژيك ، دفتر استراتژي ؛ زنجيره تامين و لجستيک
 (SCM )   OUT SOURCING  - EFQMTQM
تير 80 تا کنون انجمن مديريت استراتژيك - دانشگاههاي شريف ؛ تهران و .. داخلي و 
International