مسير شغلي و حرفه اي

 
متولد 28 بهمن 1356  ، يك بهمن ماهي پر انرژي و پر هيجان  ، عاشق طبيعت،شوخ طبع،تو الگوهاي شخصيت شناسي اين صفتها را به من نسبت ميدهند . برونگرا،‌ منطقي،‌تحليل گر و داور(ENTJ  )


مسير شغلي و حرفه اي

اين خصوصيات و علاقه وافر من به برنامه ريزي و آينده نگري باعث شد مسير تحصيلم در حوزه هاي مختلف مديريت و مهندسي صنايع  انتخاب كنم.
تلاشم براي شروع مسير شغلي باعث شد 
از تير ماه سال 1378 همزمان با دوران دانشجويي در بيمه آسيا شروع به كار كنم ، دوسال فعاليت در محيطي آرام،دركنار آقاي شهريار حكي مهربان و دوست داشتني(نماينده 0412 بيمه آسيا) تجربه ذي قيمتي برايم بود. 

در تير ماه 1380 با اتمام تحصيلاتم در مقطع كارشناسي(معدل الف)و به توصيه آقاي دكتر حنفي زاده(ازاساتيد دانشگاه درحوزه MIS)به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي پيوستم و اين آغاز تجربه حرفه اي من در حوزه سيستمهاي توليد،‌بهره وري و مديريت استراتژيك بود .