كارگاههاي آموزشي و تدريس هاي من

 
كارگاههاي آموزشي و تدريس هاي من
حوزه آموزشي نام دوره مدت تاريخ برگزاري محل برگزاري
استراتژی تفکر استراتژیک 8 ساعت اردیبهشت 1403 ایتراک
مدیریت استراتژیک 8 ساعت فرووردین 1403 ایتراک
تعالی سازمانی مدل ملی تعالی سازمانی 1400 8 ساعت اسفند 1402 تام ایران خودرو
مدل ملی تعالی منابع انسانی1401 8 ساعت اسفند 1402 تام ایران خودرو
استراتژی تفکر استراتژیک 8ساعت آذر 1402 ساپكو
مدیریت عمومی تفکر سیستمی 4 ساعت فروردین 1402 گروه صنعتی داریک
6 ساعت اسفند 1401 ساپکو
استراتژی مدیریت استراتژیک 16 ساعت مرداد و شهریور 1401 مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو ( ایپکو )
مدیریت استراتژیک 8 ساعت مرداد 1401 شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس
تعالی سازمانی دوره آموزشی تدوین اظهارنامه به روش 94+ 4 ساعت خرداد 1401
دوره آموزشی منطق رادار و امتیاز دهی بر اساس الگوی ملی 1400 4 ساعت خرداد 1401
دوره آموزشی تعالی سازمانی بر مبنای الگوی 1400 8 ساعت خرداد 1401
مديريت زنجيره تامين مديريت زنجيره تامين 8 ساعت 22 و 29 دی 1400 مرکز لیزر ایران
استراتژی دوره هدف گرايي و مديريت عملكرد 2 ساعت 7 دی 1400 ژمدرسه عالی کسب و کار ماهان
مديريت عمومي دوره تفكر سيتسمي 4 ساعت 17 آبان 1400 سازمان امور مالياتي كشور
استراتژی دوره هدف گرايي و مديريت عملكرد 4 ساعت 3 آبان 1400 سازمان امور مالياتي كشور
دوره استراتژي در بحران 2 ساعت 3 مهر 1400 شتاب دهنده ژرفا
مديريت عمومي دوره اخلاق سازماني و مسئوليت پذيري 4 ساعت دو دوره در 1 بهمن 99
و 12 مهر 1400
سازمان امور مالياتي كشور
استراتژی دوره مديريت استراتژيك 16 ساعت مستمر طي سالهاي
96 تا 1400
ساپكو
دوره تفكر استراتژيك 8 ساعت مستمر از سال 98 تا 1400 پویا گستر خراسان
كارگاه تدوين ماموريت و چشم انداز 4 ساعت دي 98 ساپكو
كارگاه نظام مديريت استراتژيك ساپكو S2M2 16 ساعت مستمر از سال 98 تا 1400 ساپكو
كارگاه نظام مديريت استراتژيك ساپكو S2M2 4 ساعت آبان 96 نمايشگاه بين المللي قطعات و مجموعه هاي خودرو
تعالی سازمانی كارگاه خود ارزيابي بر مبناي EFQM 2013 16 ساعت دي 98 شركت گاز ايلام
كارگاه خود ارزيابي بر مبناي EFQM 2013 16 ساعت بهمن 98 شركت گاز سمنان
كارگاه مروري بر مدل تعالي سازماني EFQM2013 4 ساعت تير 99 شركت آتي ساز
مديريت زنجيره تامين كارگاه رويكردهاي نوين ايران خودرو در مديريت شبكه تامين 2 ساعت آبان 98 نمايشگاه بين المللي قطعات و مجموعه هاي خودرو
كارگاه زنجيره تامين در كلاس جهاني 2 ساعت آبان 97
كايزن و بهبود مستمر كايزن و بهره وري 4 ساعت آذر 85 زامياد
كايزن برد ( تابلوهاي بهره وري و بهبود مستمر ) 4 ساعت مرداد 85 زامياد