پادکست سوم : فقدان چشم انداز و استراتژیخلاصه

پادکست مدیریت استراتژیک مشاور تعالی سازمانی استرتژی چشم انداز

8 آذر 1402

در پادکست سوم قصد داریم به بررسی چالش فقدان چشم انداز و استراتژی توسط مدیران و اثرات آن بپردازیم .
اخبار مرتبط