پادکست چهارم : خروج کارکنان کلیدی از سازمانخلاصه

پادکست مدیریت استراتژیک مشاور تعالی سازمانی استرتژی چشم انداز کارکنان کلیدی

8 آذر 1402

در پادکست چهارم قصد داریم به بررسی چالش خروج کارکنان کلیدی از سازمان به عنوان یکی از کلیدی ترین چالش های اخیر مدیریان سازمانها بپردازیم .
اخبار مرتبط