کارگاه آموزشی رویکردهای نوین مديريت شبكه تامينخلاصه

كارگاه آموزشي رویکرهای نوین مدیریت زنجیره تامین در سيزدهمين نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو

12 آبان 1398

اين کارگاه آموزشی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو(آبان 98)با هدف ارائه رويكردهاي نوين جهاني در حوزه مديريت شبكه تامين و همچنين بررسي راهبردهاي گروه صنعتي ايران خودرو در اين حوزه،با حضور نمايندگان شبكه تامين برگزار گرديد.
مقالات مرتبط