برداشتهايي از كتاب انسان خدا گونه اثر يوال نوح هراريخلاصه

در زمانهاي قديم قدرت داشتن به معني دسترسي به اطلاعات بود . اكنون قدرت يعني آگاهي بر اينكه از چه چيزبايد چشم پوشيد .

12 خرداد 1399

در گذشته سانسور از طريق مسدود كردن جريان اطلاعات بدست مي آمد . در قرن 21ام ، سانسور از طريق غوطه ور كردن انسانها در سيلاب اطلاعات بي اهميت و نامربوط عملي مي شود . ما انسانها نمي دانيم به چه چيزي اهميت و توجه نشان دهيم و اغلب وقت خود را صرف بحث و بررسي موضوعات فرعي ميكينم . 
در زمانهاي قديم قدرت داشتن به معني دسترسي به اطلاعات بود . اكنون قدرت يعني آگاهي بر اينكه از چه چيزبايد چشم پوشيد .
اخبار مرتبط