وظايفي كه مديران هوشمند تفويض نمي كنندخلاصه

قدرتمندترين رهبران جهان قدرت تفويض اختيار را درك كرده و مي‌فهمند. اما بهترين رهبران اين نكته را در نظر دارند كه برخي موارد را نبايد تفويض كنند و حتما در ليست وظايف شخصي خود بگذارند بدون توجه به اينكه چقدر قدرتمند يا مهم هستند.

8 تیر 1399

تفويض اختيار نشان از اعتمادِ يك مدير به كاركنانِ و همچنين تمركز وي بر اموري است كه صرفا بايد توسط خود ايشان صورت بگيرد نه فرد ديگري  .
اما لازم است بدانيم مواردي از اختيارات وجود دارند كه يك مدير هوشمند هرگز آنها را  تفويض نمي كند چرا كه مدير را از تيم دور و بستري نا مناسبي براي انتقاد باز مي‌كند كه مي تواند بسيار آسيب زننده باشد .اما اين اختيارات كه نبايد تفويض شوند كدام هستند،‌اگر شمابه عنوان مدير هريك از وظايف زير را تفويض اختيار كرده‌ايد پيشنهاد مي‌كنم تا آنها را به محدوده‌ي  خود بازگردانيد:
  • مسئوليت‌ها و عملكردهاي كليدي ( وظايفي است كه ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند)
اگر شما اين وظايف را تفويض و برون‌سپاري كنيد رئيس و مافوق شما ممكن است احساس کند که دیگر نیازی به وجود شما در آن شرکت نیست.
  • ستايش و تنبيه (ايجاد نظم و انضباط)
اين وظايف دو روي يك سكه است. به طورطبيعي كاركنان به كسي كه تشويق می کند اعتماد خواهند كرد و وفاداري بيشتري نشان مي دهند لذا خيلي مهم است كه اين كار را خودتان انجام دهيد.حتي در مورد تنبيه كاركنان ناخوشايندترين وظيفه يك مدير است نبايد آن را به يك زيردست منتقل كرد .
  • ساخت تيم و پرورش استعداد
مهمترين و كليدي ترين وظيفه يك مدير تشكيل،آموزش و پرورش افراد تيمش است لذا به هيچ عنوان نبايد برون‌سپاري شود شناسائي و جذب افراد مستعد،تشكيل تركيب مناسب اعضاي يك تيم تيم،تشخيص اعضاي نيازمند آموزش و ...ابزار موفقيت يك مدير هوشمند است.
  • روابط جهت جذب سرمايه و سرمايه‌گذاري
اگر شما يك مديراجرايي يا كارآفرين هستيد،يكي از وظايف اصلي و حياتي شما جذب سرمايه است براي سرمايه‌داران بسيار مهم است كه خبرهاي خوب يا بد را از فرد مسئول دريافت كنند .
  • اركان جهت ساز و فرهنگ شركت
شما نمي‌توانيد تدوين ،‌بازنگري و ... اركان جهت سازو ارزشهاي كليدي را كه عامل وابستگي و يكپارچگي تيم شماست را تفويض و برون‌سپاري كنيد.مديرهوشمند (رهبر تيم)،شخصا"چشم‌اندازي كه محرك و عامل انگيزش تيمش است را محور فعاليتهاي خود و تيمش قرار داده و به هيچ وجه آن را تفويض و برون‌سپاري نمي كند .
  • مديريت بحران
مدير هوشمند هميشه در صحنه است مهم نيست كه چه بحراني در کار شما پيش آمده ،اين مهم است كه نشان دهيد در هر شرايطي در كنارواحدهاي زير مجموعه و تحت نظارت خود درحال يافتن راه حل هستند.. يك رهبر دانا حاضر و درگير خواهد بود.
  • سنت‌ها و قوانين و مقرارت
موقعيت‌هاي بسياري وجود دارد كه نياز به حضور شما با رعايت رسم و رسوم رايج جامعه مي باشد .برای مثال يك مدير هوشمند هيچ وقت معاون ،‌مشاور و يا دستيار خود را براي مراسم تشييع اعضاي خانواده كارمندان يا عروسي يكي از اعضاي تيم كاري نمي فرستد بلكه شخصا تصميم مي گيرد برود يانرود،اما اين امر را تفويض اختيار نمي كند !!


 
اخبار مرتبط