انواع تفکرخلاصه

اگر تفکر را به‌مثابه یک فرآیند در نظر بگیریم، ورودی این فرآیند داده‌ها و اطلاعات است و خروجی آن ایده‌ها یا بینش‌ها هستند.

15 دی 1400

اگر تفکر را به‌مثابه یک فرآیند در نظر بگیریم، ورودی این فرآیند داده‌ها و اطلاعات است و خروجی آن ایده‌ها یا بینش‌ها هستند.تفکر خلاق :  خلاقیت ایجاد ارتباط بین داده‌ها، اطلاعات قدیمی (موجود) برای دستیابی به یک ارزش جدید است. تفکر خلاق با تغییر زاویه دید به مسائل، مشکلات و تهدیدها و تفکر خارج از چارچوب مرسوم و معمول به راه‌حل‌ها و فرصت‌های جدید رشد و توسعه دست می‌یابد.تفکر انتقادی : با به‌کارگیری استدلال و تحلیل موشکافانه و سنجش و ارزیابی اطلاعات، نظرات و ایده‌های جمع‌آوری‌شده، باعث استدلال صحیح و مصون ماندن تصمیمات از پذیرش کورکورانه می‌شود.
تفکر سیستمی : دست‌یابی به یک تصویر کلی از مجموعه‌ به همراه شناسایی تمامی اجزا این مجموعه و  کشف و به تصویر کشیدن روابط و اثرات اجزاء تشکیل‌دهنده مجموعه (سیستم) باهمتفکر استراتژیک : درواقع در هر دو مفهوم تفکر استراتژیک و تفکر خلاق، نوآوری یک موضوع کلیدی است. با این توضیح که در تفکر استراتژیک نوآوری باید در راستای دست‌یابی به مزیت رقابتی تعریف شود و تاثير اساسي در نتايج كليدي عملكرد داشته باشد.
 
اخبار مرتبط