کارگاه آموزشی " مدیریت زنجیره تامین "خلاصه

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه " مدیریت زنجیره تامین " برای مدیران مرکز لیزر ایران

22 دی 1400

با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران مرکز لیزر ایران پیرامون مباحث حوزه تامین و تدارک ، کارگاه آموزشی دو روزه " مدیریت زنجیره تامین " با حضور بیش از 50 نفر از مدیران ارشد و میانی  این مرکز در اواخر دی ماه برگزار گردید .
مهمترین سرفصل های این کارگاه اشاره دارد به دو بخش : 

بخش اول : 
•تعاريف و تاريخچه زنجيره تامين
•اهميت و جايگاه زنجيره تامين
•انواع زنجيره تامين
•الزامات مديريت زنجيره تامين
•استراتژيهاي مديريت زنجيره تامين
 

بخش دوم :‌

•روشهاي تامين و خريد
•برون سپاري
•رده بندي تامين كنندگان
•منبع يابي ، انتخاب و ارزيابي تامين كننده
•مديريت روابط با تامين كنندگان ( SRM )
•لجستيك و انبارداري و حمل و نقل
•بررسي شركتهاي خدمات لجستيكي
•الگوهاي لجستيك
مقالات مرتبط