كارگاه آموزشي " اخلاق سازماني و مسئوليت پذيري " در سازمان امور مالياتي كشورخلاصه

برگزاري كارگاه آموزشي " اخلاق سازماني و مسئوليت پذيري " براي مديران ارشد سازمان امور مالياتي كشور به صورت وبينار

1 بهمن 1399

اين كارگاه و دوره آموزشي در يكم بهمن ماه براي مديران و قائم مقامان سازمان امور مالياتي كشور به صورت وبينار و مجازي برگزار و طي دوره مباحث زير مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت : 
•مديريت اخلاق حرفه اي و سازماني
•مسئوليت اجتماعي ، توسعه پايدار و نقش سازمان ها 
•شهروند سازماني
•نقش رهبران در اخلاق مداري
مقالات مرتبط