ارائه خدمات مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع در گروه صنعتی داریکخلاصه

آموزش و راهبری مدیریت فرآیندها با تمرکز بر نهادینه سازی تفکر سیستمی و استقرار مدیریت فرآیندها در شرکت داریک ابنیه ( زیر مجموعه گروه صنعتی داریک )

10 خرداد 1402

ارائه خدمات مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع در شرکت داریک ابنیه ( زیر مجموعه گروه صنعتی داریک )در حوزه های :
  • آموزش تفکر سیستمی ، مدیریت فرآیندها
  • شناسائی فعالیتها و فرآیندها در حوزه های فنی( پروژه ) و ستاد
  • ترسیم نمودار فرآیندی و گردش داده ها در کلیه فرآیندهای شناسائی شده
  • بهینه سازی ساختار سازمانی
  • بهبود شرح وظایف پست های سازمانی
مقالات مرتبط